Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych oraz akcesoriów komp.

  • Opublikowane: 2013-05-22
  • Lokalizacja: Częstochowa, woj. śląskie

Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych
i atramentowych oraz akcesoriów komputerowych
dla Biblioteki Publicznej im dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 :
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów i tuszy
do drukarek atramentowych i laserowych oraz akcesoriów komputerowych.
2. Opis materiałów zawiera Załącznik nr 1.
3..Oferowane materiały eksploatacyjne dla urządzeń muszą być oryginalne.
4. W przypadku uszkodzenia urządzenia w wyniku dostarczenia wadliwego
produktu Zamawiającemu będzie przysługiwał zwrot kosztów naprawy
urządzenia.
5. Dostawca gwarantuje poprawną jakość drukowania do wyczerpania
środka barwiącego w okresie przydatności do użycia.