dostawa warzyw i owoców

  • Opublikowane: 2013-05-22
  • Lokalizacja: Piekary Śląskie, woj. śląskie

Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Szpital Miejski w Piekarach Śląskich
p.w. św. Łukasza
ul.Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie

tel. 32 39-38-100
KRS nr 0000351024, NIP: 498-024-81-12
kapitał zakładowy 9.684 000 zł
www.szpital.piekary.pl
e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl
tel. 32 39-38-100, fax 32 39-38-101
Piekary Śląskie dnia 17.05.2013 r.
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Dotyczy: złożenia ofert cenowej na dostawę warzyw i owoców dla Piekarskiego
Centrum Medycznego Sp. z o. o.. spr. nr 04/05/2013
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. jako Zamawiający uprzejmie zaprasza do
wzięcia udziału w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej
14 000 euro na dostawę warzyw i owoców .
Opis przedmiotu zamówienia, warunków realizacji zamówienia, warunków udziału w
postępowaniu zawiera SIWZ wraz z załącznikami dostępna na stronie internetowej
Zamawiającego www.szpital.piekary.pl.
W przypadku zainteresowania udziałem w powyższej procedurze oczekujemy złożenia oferty
cenowej w sekretariacie Zamawiającego do dnia 27.05.2013 r.
Do niniejszej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz.U.113 poz. 759 z 2010 r. ze zm. )
szpital
promujący
zdrowie