SPRZEDAZ WIERZYTELNOŚCI

  • Opublikowane: 2013-05-22
  • Lokalizacja: 22- 100 Chełm,, woj. lubelskie

Syndyk Masy Upadłości EURO-BAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ul. Lubelska 52
22- 100 Chełm

zaprasza do nabycia wierzytelności w kwocie łącznej 556.872,96 zł.
Oferty należy składać pisemnie na adres: ul. Lubelska 52, 22- 100 Chełm, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wierzytelności mogą być nabyte jedynie w całości. Dokumentacja do wglądu przy ul. Lubelskiej 52 w Chełmie.
Więcej informacji pod nr.tel.: 82 564 04 94.

GAZETA WYBORCZA-21.05.2013