SPRZEDAŻ AKCJI I WIERZYTELNOŚCI

  • Opublikowane: 2013-05-22
  • Lokalizacja: Sosnowiec, woj. śląskie

Syndyk ,,DARFRUIT" sp. z o.o. w Sosnowcu
ul. Plonów 32
41-214 Sosnowiec

sprzeda:
1/ 60 akcji zwykłych imiennych w Łódzkim Rynku Hurtowym ,,Zjazdowa" SA w Łodzi,
2/ 4 wierzytelności na łączną kwotę należności głównej 193.803,63 zł.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr. tel. 608 085 327. Oferty, z ceną netto, należy składać pod adresem: Syndyk Masy Upadłości ,,Darfruit" sp. z o.o., 41-214 Sosnowiec, ul. Plonów 32. Syndyk może odstąpić od przetargu lub go unieważnić bez podania przyczyn.

GAZETA WYBORCZA-21.05.2013